Nieuws   nieuws

Jadis inventariseert 2,5 km archief

Jadis inventariseert 2,5 km archief
Jan. 2018

Wij hebben in de periode mei-december 2017 voor Hogeschool Utrecht maar liefst ruim 2,5 km (2500 strekkende meter!) aan archiefmateriaal geïnventariseerd. Aanleiding was de verhuizing van de HU-Diensten van het centrum van Utrecht naar De Uithof. Het ging om het statische archief met daarin o.a. studentdossiers, personeelsdossiers, beleidsinformatie, huisvestingszaken, financieel archief, etc.
In een beknopt rapport van aanbevelingen is beschreven welke onderdelen voor sanering in aanmerking komen en wat de kosten van een saneringsoperatie zijn. Ook is bekeken wat er met het overgebleven materiaal dient te gebeuren (digitaliseren, uitbesteden van de opslag, in-company opslaan etc.) en wat hiervan de consequenties en kosten zijn.
Door Jadis is vervolgens de daadwerkelijke opschoonoperatie gestart. Ongeveer de helft van het archiefmateriaal bleek weg te kunnen dan wel weg te moéten (dit laatste i.v.m. privacy-wetgeving). Een deel van het overgebleven archief is tenslotte in externe archiefopslag geplaatst. Een enorme ruimtewinst is het gevolg. Ofwel: Hogeschool Utrecht begint met een schone lei aan het nieuwe jaar!