Quick scan/advies quick scan en advies aangaande documentprocessen en archivering

Leg de basis voor soepele documentprocessen en archivering

Steeds meer organisaties worstelen met de grote hoeveelheden informatie en documenten die dagelijks op hen afkomen of intern geproduceerd worden. Wel of niet bewaren? Hoe op te slaan en te ontsluiten? Wel of niet automatiseren/digitaliseren? En zo ja, hoe dan? En welke procedures kunnen het beste worden gehanteerd? Kortom, meer het idee van een doolhof, een informatiedoolhof.

Analyse van de knelpunten

Jadis kan u helpen deze vragen te beantwoorden. Op basis van een quick scan stellen we vast waar de vragen en knelpunten in de documentprocessen zich bevinden. We geven vervolgens een gedegen en concreet advies, mede gebaseerd op ruim 20 jaar ervaring met de informatiehuishouding binnen non-profit-organisaties en bedrijven. Of het nu gaat om de opzet of verbetering van het totale bedrijfsarchief, de projectarchivering, of het directie- en bestuursarchief. Al dan niet in combinatie met postverdeling en postregistratie. Hoe dan ook, Jadis kan u behulpzaam zijn met het ontwerpen of verbeteren van uw documentintensieve processen en archivering.

Advies op maat

Na de analyse dragen wij de methoden, technieken en procedures aan - waaronder geautomatiseerde als het nodig is - die het best passen bij uw specifieke situatie en behoeften. Zo ontstaat een samenhangende en op maat gesneden archivering binnen uw organisatie. En dat bespaart tijd en geld, dat moge duidelijk zijn. Jadis hanteert voor de quick scan een stappenplan. Afhankelijk van uw situatie en wensen zal een dergelijke doorlichting en oplevering van de adviesrapportage zo'n 3 dagen tijd kosten. Desgewenst kunnen wij daarna ook de implementatie van onze voorstellen begeleiden en/of uitvoeren.

Vraag informatie aan...