Tips & tricks   tips en tricks informatiebeheer en archivering

Pas op met te lange paden/bestandsnamen, ook onder Windows 10

pas op met te lange paden/bestandsnamen

Jan. 2017
Misschien wel eens meegemaakt: een bestand waar u niets meer mee kunt. Openen, kopiëren, verplaatsen, verwijderen, hernoemen, het lukt allemaal niet.

Het probleem zit 'em dan waarschijnlijk in een te lang pad en/of te lange naam voor betreffend bestand. Onder Windows kan een bestand, inclusief de betreffende map en hogere mappen (het gehele pad dus) maximaal 255 karakters bevatten.
Het vreemde is dat in de meeste gevallen een waarschuwing door Windows wordt gegeven als men een te lange bestandsnaam aan een nieuw bestand wil toekennen, maar als men dat bestand kopieert naar een te diepe structuur, dan ontstaan problemen. Kopiëren lukt wel, maar vervolgens kunt u niets meer met het bestand. De bestandsnaam hernoemen is er niet meer bij.

De enige remedie is dan de mapnamen te hernoemen naar een kortere naam. Daarna zal in de meeste gevallen het bestand weer toegankelijk zijn en kunt u de bestandsnaam zelf vervangen door een kortere. Er zijn trouwens wel enkele tools om dit probleem (deels) te ondervangen, maar die zijn niet allemaal even betrouwbaar.

Dit probleem geldt trouwens voor alle Windows-versies, dus ook Windows 10! Een van de ondoorgrondelijke wegen van Microsoft, zullen we maar zeggen.