Webinar "Digitale documenten beheren en archiveren"Cursus Praktisch Digitaal Archiveren en Documentbeheer

Neem deel aan deze online cursus en krijg grip op uw digitale documenten

Brieven, notulen, rapporten, offertes, projectplannen, beleidsnotities, begrotingen enzovoort. Er gaat nogal wat om in een organisatie. In heel veel gevallen moeten deze documenten – meestal digitaal – op een zodanige manier beheerd en gearchiveerd worden dat ze makkelijk terug te vinden zijn. Bovendien stellen digitale documenten weer andere eisen aan opslag en bewaring dan fysieke (papieren) documenten.

Om dit soort zaken op een goede wijze uit te voeren biedt Jadis u dit halfdaagse webinar “Digitale documenten beheren en archiveren” aan. U wordt o.a. minder afhankelijk van ingewikkelde mappenstructuren en indelingen. Uiteraard heeft een archief een bepaalde structuur nodig, maar u leert tevens een opslag- en zoekmethode die betere resultaten geeft dan uitsluitend het ‘ploegen’ door allerlei mappen.
Bovendien leert u hoe u documenten op de juiste wijze digitaliseert en digitaal duurzaam bewaart, zodanig dat u voldoet aan wet- en regelgeving.

Voor wie is dit webinar bedoeld?
De live training (4 uur) is bestemd voor secretaresses, managementassistenten, office managers, HR-medewerkers, administratieve krachten, projectassistenten en verder iedereen die in zijn/haar dagelijkse werk met documentbeheer en archivering te maken krijgt.
Er wordt vanuit gegaan dat u werkt met Windows en met Microsoft Office (Word, Outlook etc.). Als u gebruik maakt van Office 365 dan is dit een pré, maar niet noodzakelijk.

Waaruit bestaat de cursus?
De volgende onderdelen zullen tijdens de cursus aan bod komen:

  • Wet- en regelgeving rondom het bewaren van uw digitale documenten
  • Digitaliseren van papieren documenten - waarmee rekening te houden?
  • Zoeken én vinden! Een goede mappenstructuur in combinatie met metadata en handige zoektools
  • Hoe kan Office 365 u ondersteuning bieden bij het digitale documentbeheer?

Wat zijn de doelstellingen?
De cursist is na het volgen van de training in staat om:

  • Beter te voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. het bewaren van digitale documenten
  • Een goed werkend digitaal archief in te richten
  • Documenten sneller en slagvaardiger te archiveren
  • Documenten sneller terug te vinden
  • Beter te bepalen welke tools in welke situatie moeten worden ingezet

Hoe en wanneer vindt het webinar plaats?
De cursusmiddag vindt live plaats via Zoom. Stuur een mailtje of bel voor de eerstvolgende cursusdatum (contactgegevens vindt u hieronder).
De cursus begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.
Enkele dagen voor de cursus ontvangt u de link om in te loggen via Zoom.

Wat zijn de kosten?
De kosten bedragen EUR 119,- voor de eerste deelnemer (excl. 21% BTW).
Voor een eventuele tweede en volgende cursist van uw organisatie betaalt u EUR 99,- (excl. 21% BTW).
Het cursusbedrag wordt achteraf gefactureerd.
Op deze cursus zijn de cursusvoorwaarden van Jadis van toepassing.
Na afloop van de training ontvangt u een op naam gesteld bewijs van deelname. Bovendien krijgt u toegang tot onze digitale documentenbibliotheek, met bijvoorbeeld bewaartermijnenlijsten, handleidingen, kennisdocumenten, voorbeelden etc.

Hoe meldt u zich aan?
U kunt zich via dit formulier aanmelden.
Per webinar worden maximaal 10 deelnemers ingepland. Na aanmelding ontvangt u binnen enkele dagen per e-mail een bevestiging. De inloglink ontvangt u enkele dagen voor de start van het webinar.

Wilt u meer informatie? U kunt ons telefonisch bereiken via 0523-611980. Het e-mailadres luidt: info@jadis.nl.